பயனுள்ள மருத்துவ நூல்கள் - Meeran.Online

Search This Blog

Saturday, 24 March 2018

பயனுள்ள மருத்துவ நூல்கள்

*பயனுள்ள மருத்துவ நூல்கள்*
*🌐(PDF மின்நூல்கள்)*

1. எளிய இயற்கை வைத்தியம் - 50 மருத்துவ குறிப்புகள் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/xtipVCzKJ

2. இயற்கை உணவும் சிகிச்சையும் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/QyNVJEn

3. புண்கள் ஆற எளிய வைத்தியம் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/sGvSUj

4. மஞ்சள் – மருத்துவ பயன்கள் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/bmxjQn

5. உடல் எடை அதிகரிக்க உதவும் உணவுகள்! (PDF)⬇
http://go-g.xyz/jrfkMZb

6. கீரைகளின் மருத்துவ குணங்கள் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/TAdM5gE22

7. உடல் வெப்பத்தை தணிக்கும் பானங்கள் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/1yfavP9a8

8. தலைவலி குறைய (PDF)⬇
http://go-g.xyz/D3CGMF

9. நாட்டுமருந்து பதிவு (PDF)⬇
http://go-g.xyz/2u8zWLGSnz

10. நலம் தரும் வாழை நாட்டுமருந்து (PDF)⬇
http://go-g.xyz/TpGBVLeuC

11. நல்ல சோறு - ராஜமுருகன் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/YNJF8ZQ

12. அல்சர் உணவுகள் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/du4Mz4Y

13. திரிபலா தரும் நன்மைகள் நாட்டுமருந்து (PDF)⬇
http://go-g.xyz/xDTCDMVJ

14. தாய் பால் அதிகம் சுரக்க (PDF)⬇
http://go-g.xyz/MBhQ7Sh

15. கண்ணுக்கு கீழ் தோன்றும் கருவளையம் நீங்க (PDF)⬇
http://go-g.xyz/4qhtoY

16. கருவளையங்கள் வரக்காரணம் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/GgYJ2mlZSN

17. மூல நோய் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/hUn2DKB

18. கர்ப்பிணிகள் சாப்பிட வேண்டிய முக்கிய பழங்கள் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/tW4yni

19. முடி உதிர்வு முடிவளர  நாட்டுமருந்து  (PDF)⬇
http://go-g.xyz/cUumazVh

20. படர் தாமரை குணமாக (PDF)⬇
http://go-g.xyz/o4uz9jTF

21. பிரண்டையின் மருத்துவ குணங்கள் ⬇
http://go-g.xyz/cxjRMVR

22. பொடுகு தொல்லை நீங்க சில இயற்கை வைத்திய குறிப்புகள் (PDF)⬇
http://go-g.xyz/IXaq5Yk3

*How to download:-*

Click the link and *please wait 5sec* after that *skip ad* then *download*

No comments:

Post a Comment

Comments