ராஜிவ் காந்தியின் கடைசி மணித்துளிகள் - Meeran.Online

Thursday, 29 March 2018

ராஜிவ் காந்தியின் கடைசி மணித்துளிகள்

ராஜிவ் காந்தியின் கடைசி மணித்துளிகள்
உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்த கொலை. தமிழகம் அமைதிப்பூங்காவா என்று கேள்வி எழுப்பிய கொலை. அந்த ராஜீவ் கொலை வழக்கைப் பற்றி புலனாய்வு அதிகாரி ரகோத்தமன் ஆதாரங்களுடன் வெளியிட்ட புத்தகம் இது.

📗 ராஜிவ் காந்தியின் கடைசி மணித்துளிகள்
🖋 தா.பாண்டியன்
📖 115 Pages
⚖ 18.6 MB

Download Pdf