இந்த வார இதழ்கள் சில ஏப்ரல்2018 - Meeran.Online

Friday, 6 April 2018

இந்த வார இதழ்கள் சில ஏப்ரல்2018

இங்கு தரப்படும் தரவிறக்க 

சுட்டிகள் (Links) இணையங்களில் 

இருந்து எடுத்து தரப்படுகிறது.

📘காட்டாறு
🗒மார்ச் 2018
https://go-g.xyz/6XIKHXR


📘ஆற்றல்
🗒ஏப்ரல்2018
https://go-g.xyz/fp6wrcPM8


📘ஸப்தகிரி
🗒ஏப்ரல்2018
https://go-g.xyz/Z6e90udd9


📘தீபம்
🗒20 ஏப்ரல் 2018
https://go-g.xyz/1AjHKKSGha


📘க்ருஹ ஷோபா
🗒ஏப்ரல்2018
https://go-g.xyz/mUVP93GwL


📘சரஸ் சாரல்
🗒ஏப்ரல்2018
https://go-g.xyz/2k1qMNG


📘நக்கீரன்
🗒ஏப்ரல்2018
https://go-g.xyz/5UlWbUmkj📘தங்கைமங்கை
🗒ஏப்ரல் 2018
https://go-g.xyz/Wg8Vg3wfEh
இணைப்பு👇
https://go-g.xyz/nbMb4Rx

📘முத்தாரம்
🗒ஏப்ரல்2018
https://go-g.xyz/Gz7pPF

📘குங்குமம்
🗒ஏப்ரல்2018
https://go-g.xyz/HY7IsYeaG

📘வண்ணத்திரை
🗒ஏப்ரல்2018
https://go-g.xyz/DvnjzaYzlT

📘பாலஜோதிடம்
🗒06.04.18
https://go-g.xyz/51RYPDj

📘குங்குமம் தோழி
🗒ஏப்ரல் 2018
https://go-g.xyz/IKYVCW