கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் ஒலிப்புத்தகம் - Meeran.Online

Monday, 9 April 2018

கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் ஒலிப்புத்தகம்

கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் ஒலிப்புத்தகம்

  1. இந்த ஒலிப்புத்தகம் மொத்தம் 78 மணி நேரங்களை உடையதாகும் ,
  2.  60 மேற்பட்ட கலைஞர்களின் குரல் இடம் பெற்றுள்ளன.
  3. மொத்தம் ஐந்து பாகங்களை கொண்டது.  
  4. மேலும் இசையுடன் கூடிய முத்தானப் பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது

பாகம்1


https://go-g.xyz/eBHt2DKQzn

பாகம் 2
https://go-g.xyz/frDFEwqGJ

பாகம் 3
https://go-g.xyz/On0QlSWfw

பாகம் 4
https://go-g.xyz/rO7bFjdU

பாகம் 5
https://go-g.xyz/wFo4mXjV


பதிவிரக்கம் செய்து கேட்டு மகிழுங்கள்