சி. ஜெயபாரதனின் - சீதாயணம் - Meeran.Online

Search This Blog

Friday, 1 June 2018

சி. ஜெயபாரதனின் - சீதாயணம்

சி. ஜெயபிரான்
ரமணனின் கதை ஹீரோவாக எழுதப்பட்ட ராமாயணம் புராணங்களில் ஒன்று என பாராட்டப்படுகிறது. ராமாயணத்தில் எழுதப்பட்ட பல புத்தகங்கள் உள்ளன. இவற்றில் சில ராமாயணத்தில் கூறப்பட்டவை.

அவ்வாறு செய்ய, சீதாவை வைத்து, இது ஜெயபிரான் எழுதிய நாடகம். இந்த விஷயத்தில், எல்லா மனிதர்களும். இந்த புத்தகம் சீதாவின் பிரதான வழியாக செல்கையில், நாம் ஒரு புதிய முன்னோக்கைப் பெறுகிறோம்.

ஹிந்துமதத்தில் ஆசிரியர் நம்பவில்லை என்பதால், சில விஷயங்கள் இந்துக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். ஆனால் இந்த புத்தகம் ராமாயணத்தின் மாற்று பார்வையை விரும்புகிறவர்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.

டவுண்லோட்


No comments:

Post a Comment

Comments