புதிய பாடத்திட்ட தமிழ் & கணக்கு புத்தகங்கள்.. - Meeran.Online

Friday, 8 June 2018

புதிய பாடத்திட்ட தமிழ் & கணக்கு புத்தகங்கள்..

*புதிய பாடத்திட்ட தமிழ் & கணக்கு புத்தகங்கள்..*

📚6&9ம் வகுப்பு தமிழ் புத்தகங்கள் ஒரே பிடிஎப்யில் (pdf).
👇🏻

டவுண்லோட்
 *(11 MB only)*

📚6&9 கணக்கு புத்தகங்கள் (தமிழில்)
👇🏻
டவுண்லோட்

📚6&9 Maths Book
(English)
👇🏻

டவுண்லோட்

ஓரே pdfஆக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது..குறைந்த MBயில்....