ஆட்சியர் கல்வி வெளியிட்ட வரலாறு வகுப்பு AUDIO - Meeran.Online

Search This Blog

Wednesday, 11 July 2018

ஆட்சியர் கல்வி வெளியிட்ட வரலாறு வகுப்பு AUDIO

ஆட்சியர் கல்வி வெளியிட்ட வரலாறு வகுப்பு AUDIO


ஆட்சியர் கல்வி வெளியிட்ட வரலாறு வகுப்பு AUDIO பகுதி 1

ஆட்சியர் கல்வி வெளியிட்ட வரலாறு வகுப்பு AUDIO பகுதி 2ஆயக்குடி பயிற்சி மையத்தில் தற்போது நடைபெற்ற வகுப்பு ஆடியோ 3

ஆயக்குடி பயிற்சி மையத்தில் தற்போது நடந்தது வகுப்பு ஆடியோ 4

TNPSC SHOUTERS வெளியிடப்பட்ட வேதியியல் முக்கிய குறிப்புகள்


TNPSC SHOUTERS வெளியிடப்பட்ட இயற்பியல் முக்கிய குறிப்புகள்

TNPSC SHOUTERS வெளியிடப்பட்ட விலங்கியல் முக்கிய குறிப்புகள்

TNPSC SHOUTERS வெளியிடப்பட்ட தாவரவியல் முக்கிய குறிப்புகள்


RADIAN IAS ACCADEMY வெளியிடப்பட்ட கணித மாதிரி தேர்வு

RADIAN IAS ACCADEMY வெளியிடப்பட்ட கணித மாதிரியை தேர்வு செய்யக்கூடிய விவரமான பதிவுகள் மற்றும் சுருக்கவழிகள்

28-6-2018 அன்று MANITHANEYAM IAS ACCADEMY வெளியிடப்பட்ட வேதியியல் மாதிரி தேர்வு

28-6-2018 அன்று MANITHANEYAM IAS ACCADEMY வெளியிடப்பட்ட வேதியியல் மாதிரி தேர்வு செய்திகளை

சமச்சீர் கல்வி புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட முக்கிய 700 ஒரு வரி வினாக்கள் பகுதி 1

சமச்சீர் கல்வி புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட முக்கிய 700 ஒரு வரி வினாக்கள் பகுதி 2


இரயில்வே, GROUP 2 மற்றும் RPF தேர்வுக்கு பொது அறிவு மாதிரி தேர்வு

இரயில்வே, GROUP 2 மற்றும் RPF தேர்விற்கான கணித மாதிரி தேர்வு


பதிவிறக்க செய்ய முதல் இடுகை நான் இல்லை ROBOT கிளிக் செய்யவும் கிளிக் செய்யவும் தொடர்ந்து அழுத்தவும். பின் அடுத்த பக்கம் வரும் GET LINK ஐ அழுத்தவும்


No comments:

Post a Comment

Comments