ரமணிச்சந்திரன் நாவல்கள் - Meeran.Online

Search This Blog

Thursday, 5 July 2018

ரமணிச்சந்திரன் நாவல்கள்

ரமணிச்சந்திரன் நாவல்கள்

ஆசை ஆசை ஆசை

டவுண்லோட்

அடிவாழை
டவுண்லோட்

அழகு மயில் ஆடும்
டவுண்லோட்

அமுதம் விளையும்

டவுண்லோட்

அன்பின் தன்மை அறிந்த பின்னே
டவுண்லோட்

அதற்கு ஒரு நேரமுண்டு
டவுண்லோட்

அவள் எங்கே
டவுண்லோட்

அவனும் அவளும்
டவுண்லோட்

எல்லோருக்கும் ஆசை உண்டு
டவுண்லோட்

என் கண்ணின் பாவைஅந்தோ

டவுண்லோட்

என் உயிரே கண்ணமா
டவுண்லோட்

பானுமதி
டவுண்லோட்

என்னுயிர் நீ தானே
டவுண்லோட்

சாந்தினி
டவுண்லோட்

தேவி
டவுண்லோட்

எல்லாம் உனக்காக
டவுண்லோட்

என் சிந்தை மயங்குதடி
டவுண்லோட்

எனக்காவே

டவுண்லோட்

என்றெறும் உன்னோடு தான்
டவுண்லோட்

எந்தன் உயிர் காதலியே
டவுண்லோட்

என்ன என்ன ஆசைகளோ
டவுண்லோட்

என்னை யார் என்று எண்ணி
டவுண்லோட்

என்னவளே காதல் என்று
டவுண்லோட்

இருவர் இல்லை ஒருவர் ரென்று
டவுண்லோட்

காந்தமழை நீ எனக்கு
டவுண்லோட்

கீதா
டவுண்லோட்

இடைவெளி அதிகம் இல்லை
டவுண்லோட்

இனிவரும் உதயம்
டவுண்லோட்

இனியல்லாம் நீ அல்லாவ
டவுண்லோட்

 இந்த மனம் எந்தன் சொந்தம்
டவுண்லோட்

இறைவன் கொடுத்தா வரம்

டவுண்லோட்

இருளுக்கு பின் வரும் ஜோதி
டவுண்லோட்


No comments:

Post a Comment

Comments