ஆளல் குரான் , பக்வத் கீதை, தமிழ் பைபிள். தமிழ் pdf - Meeran.Online

Search This Blog

Thursday, 9 August 2018

ஆளல் குரான் , பக்வத் கீதை, தமிழ் பைபிள். தமிழ் pdf

*அல் குர் ஆன் தமிழ் உரை*

மொழி பெயர்ப்பு : ஹாஜி முஹம்மது  ஜான் லிட்டரி

டவுன்லோடு 3.68

பக்கங்கள் 1440

டவுன்லோடு லிங்க

https://userupload.net/fxfm1dax1p1i


*பகவத் கீதை*

மூலம் தமிழில் செ .அருட்செல்வப்பேரரசன்

டவுன்லோடு 2.66 MB

பக்கங்கள் 174

டவுன்லோடு லிங்க

https://userupload.net/5i3x1pejo5ln


*தமிழ் பைபிள் தறவிரக்கம்*

பழைய ஏற்பாடு

பதிய ஏற்பாடு

டவுன்லோடு 7.95

பக்கங்கள் 1467

டவுன்லோடு லிங்க

https://userupload.net/7f5qp4vxyics

No comments:

Post a Comment

Comments