குரூப்-2 தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் வழங்கிய தேர்வுகள் விடையுடன் கீழே pdf கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. - Meeran.Online

Search This Blog

Monday, 24 September 2018

குரூப்-2 தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் வழங்கிய தேர்வுகள் விடையுடன் கீழே pdf கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குரூப்-2 தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் வழங்கிய தேர்வுகள் விடையுடன் கீழே pdf கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.


பொது தமிழ் மற்றும் பொது அறிவு தேர்வு 1
📌 https://goo.gl/d9an5B


GENERAL ENGLISH WITH GENERAL KNOWLEDGE TEST 1
📌 
https://goo.gl/QkU3Pt

பொது தமிழ் மற்றும் பொது அறிவு தேர்வு 2
📌 https://goo.gl/w9yexQ


GENERAL ENGLISH WITH GENERAL KNOWLEDGE TEST 2
📌 https://goo.gl/MjmgEx

பொது தமிழ் மற்றும் பொது அறிவு தேர்வு 3
📌 
https://goo.gl/kRvjBgGENERAL ENGLISH WITH GENERAL KNOWLEDGE TEST 3
📌 
https://goo.gl/vctqv7

download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம் https://youtu.be/KGDhAbmZUeo


━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 👍🌹உங்கள் நண்பர்களுக்கும் share செய்யுங்கள் அவர்களும் பயன் பெறட்டும்🌹

No comments:

Post a Comment

Comments