அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கு உதவும் வகையில் சமச்சீர் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 6ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள அறிவியல் வினா விடை 2018 - Meeran.Online

Sunday, 23 September 2018

அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கு உதவும் வகையில் சமச்சீர் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 6ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள அறிவியல் வினா விடை 2018

👉NOTES IN BOTH TAMIL AND ENGLISH👈


அறிவியல் தமிழில்

6TH
https://goo.gl/gqq415


ENGLISH

Term 1
https://goo.gl/afni7C


Term 2
https://goo.gl/UGDwSE


[ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில நிமிடங்கள் கொடுங்கள், ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில இடைவெளிகளைக் கொடுங்கள்]

Term 3
https://goo.gl/DcGcmZ

7ஆம் வகுப்பு தமிழில்

Term 1
https://goo.gl/MoKrcR


Term 2
https://goo.gl/1FFHsZ


[ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில நிமிடங்கள் கொடுங்கள், ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில இடைவெளிகளைக் கொடுங்கள்]

Term 3
https://goo.gl/4FtuzW


7th ENGHLISH

Term 1
https://goo.gl/DhK8RH

2
https://goo.gl/cSrCzB

[ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில நிமிடங்கள் கொடுங்கள், ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில இடைவெளிகளைக் கொடுங்கள்]

3
https://goo.gl/rygNAA

8 ஆம் வகுப்பு தமிழில்

Term 1
https://goo.gl/6KqWTy

Term 2
https://goo.gl/MKBzFG


Term 3
 https://goo.gl/iY5Aq1


[ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில நிமிடங்கள் கொடுங்கள், ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில இடைவெளிகளைக் கொடுங்கள்]

8th ENGHLISH

Term 1
https://goo.gl/ZRK6jc

Term 2
https://goo.gl/AdPLu9[ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில நிமிடங்கள் கொடுங்கள், ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில இடைவெளிகளைக் கொடுங்கள்]

Term 3
https://goo.gl/HdFEgi

9 ஆம் வகுப்பு தமிழில்


Term 1
https://goo.gl/qP9Ntj


Ter 2
https://goo.gl/MUepon


[ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில நிமிடங்கள் கொடுங்கள், ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில இடைவெளிகளைக் கொடுங்கள்]

Term 3
https://goo.gl/J88z84

10 ஆம் வகுப்பு தமிழில்

https://goo.gl/CDhrL9


ENGLISH
https://goo.gl/zXZkBk


 download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம் https://youtu.be/KGDhAbmZUeo


━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 👍🌹உங்கள் நண்பர்களுக்கும் share செய்யுங்கள் அவர்களும் பயன் பெறட்டும்🌹