இந்த வார இதழ்கள்


📙முத்தாரம்
05.10.18
https://userupload.net/vijgj6tkkxa4


📙வண்ணத்திரை
05.10.18
https://userupload.net/8oricumsjt3z

📙சினிக்கூத்து
02.10.18
https://userupload.net/0xd31cy7t2a9


📙நக்கீரன்
28.10.18
https://userupload.net/p3up4rc0jy97

📙வெள்ளி மலர்
https://userupload.net/9yg979jut61p


காமகோடி

https://userupload.net/wmos22zrmwzu