தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் ரயில்வே குரூப் D அனைத்து SHIFT 1,2,3 கேட்கப்பட்ட வினா விடை உடன் pdf கொடுக்கப்பட்டது - Meeran.Online

Search This Blog

Thursday, 27 September 2018

தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் ரயில்வே குரூப் D அனைத்து SHIFT 1,2,3 கேட்கப்பட்ட வினா விடை உடன் pdf கொடுக்கப்பட்டது

தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் ரயில்வே குரூப் D அனைத்து SHIFT 1,2,3 கேட்கப்பட்ட வினா விடை உடன் pdf கொடுக்கப்பட்டது


26-09-2018(shift 1,2,3 )
📌 https://goo.gl/L4gXf817-09-2018(shift 1,2,3 )
📌 https://goo.gl/uDM7et

18-09-2018(shift 1,2,3 )
📌 https://goo.gl/XSg4si


19-09-2018(shift 1,2,3 )
📌 https://goo.gl/VhjjdP


20-09-2018(shift 1,2,3 )
📌 https://goo.gl/YKBcjG[ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில நிமிடங்கள் கொடுங்கள், ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில இடைவெளிகளைக் கொடுங்கள்]


22-09-2018(shift 1,2,3 )

📌 https://goo.gl/51VQZA23-09-2018(shift 1,2,3 )

📌 https://goo.gl/XCD5Sp


[ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில நிமிடங்கள் கொடுங்கள், ஒவ்வொரு பதிவிறக்கத்திற்கும் சில இடைவெளிகளைக் கொடுங்கள்]


24-09-2018(shift 1,2,3 )

📌 https://goo.gl/uK9kEQ25-09-2018(shift 1,2,3 )

📌 https://goo.gl/45DcCR


download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம் https://youtu.be/KGDhAbmZUeo


TNPSC Today MATERIALS
Whatsapp group
https://chat.whatsapp.com/7iRUBHdjVSW5LvLQUNqs7G
visit  our website:-
https://goo.gl/aKE6o4
Telegram
https://t.me/tnpsctoday
━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 👍🌹உங்கள் நண்பர்களுக்கும் share செய்யுங்கள் அவர்களும் பயன் பெறட்டும்🌹

No comments:

Post a Comment

Comments