கற்கன்டு கனிதம் சமச்சீர் வினா விடைகள்: (6,,8,9 Standard maths Notes) - Meeran.Online

Search This Blog

Friday, 19 October 2018

கற்கன்டு கனிதம் சமச்சீர் வினா விடைகள்: (6,,8,9 Standard maths Notes)

கற்கன்டு கனிதம் சமச்சீர் வினா விடைகள்: (6,,8,9 Standard maths Notes)


Click here get PDF 👇


♥ ஆறாம் வகுப்பு கனிதம் :
https://goo.gl/pTPv3g


♥ எட்டாம் வகுப்பு கனிதம்:


https://goo.gl/9ZpdyS


♥ ஒன்பதாம் வகுப்பு கனிதம் :


https://goo.gl/HbMxp1


6th--10th important maths material in tamil


https://goo.gl/dZZMaJ


கலாம் விதைகள் குழுவின் கனிதம் மாதிரி தேர்வு வினா விடை


https://goo.gl/YLwX2U


கனிதம் முக்கிய வினா மற்றும் தெளிவான விடைகள்


https://goo.gl/AGFDYh

Follow this link to join my WhatsApp group:
https://goo.gl/9wwjqi

Facebook page
https://goo.gl/L9zCtj

visit  our website:-
https://goo.gl/aKE6o4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

👍🌹உங்கள் நண்பர்களுக்கும் share செய்யுங்கள் அவர்களும் பயன் பெறட்டும்🌹

No comments:

Post a Comment

Comments