அனைத்து போட்டித் தேர்வுக்கும் தயாராகும் வகையில் SHANKER IAS ACADAMY வெளியிட்ட நடப்பு நிகழ்வுகள் முழு புத்தகம் - Meeran.Online

Search This Blog

Monday, 7 January 2019

அனைத்து போட்டித் தேர்வுக்கும் தயாராகும் வகையில் SHANKER IAS ACADAMY வெளியிட்ட நடப்பு நிகழ்வுகள் முழு புத்தகம்
வரக்கூடிய 2019ஆம் ஆண்டு தேர்வு எழுத உள்ள மாணவர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் நடப்பு நிகழ்வுகள் புத்தகத்தை படித்து வைத்துக் கொள்ளவும். நடப்பு நிகழ்வுகள் பகுதியிலிருந்து
6 முதல் 7 வினாக்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதால் ஒரு முறை வாசித்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

PDF IN BOTH ( தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்)

டிசம்பர் மாதம் நடப்பு நிகழ்வுகள் முழு புத்தகம்

Download 

 DECEMBER MONTH FULL BOOK

Download 

download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம்
https://youtu.be/KGDhAbmZUeo

 👍🌹உங்கள் நண்பர்களுக்கும் share செய்யுங்கள் அவர்களும் பயன் பெறட்டும்🌹

No comments:

Post a Comment

Comments