📙புதிய சமச்சீர் தமிழ் புத்தகம் - 2019📙 - Meeran.Online

Search This Blog

Friday, 22 March 2019

📙புதிய சமச்சீர் தமிழ் புத்தகம் - 2019📙

📙புதிய சமச்சீர் தமிழ் புத்தகம் - 2019📙

10 - ஆம் வகுப்பு
 

    தமிழ்👇🏽
Download

அறிவியல் 👇🏽
Download


12 - ஆம் வகுப்பு👇 ( தமிழ்)
Download

download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம்
https://youtu.be/ykN7KoW1-ek

👍🌹உங்கள் நண்பர்களுக்கும் share செய்யுங்கள் அவர்களும் பயன் பெறட்டும்🌹

No comments:

Post a Comment

Comments