பாரதிதாசன் பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட மாதிரி தேர்வுகள் மார்ச் 2019 - Meeran.Online

Search This Blog

Tuesday, 2 April 2019

பாரதிதாசன் பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட மாதிரி தேர்வுகள் மார்ச் 2019

SI தேர்வுக்கு தயாராகும் வகையில் பாரதிதாசன்   பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட மாதிரி தேர்வுகள் வினா மற்றும் விடையுடன் 2019 pdf கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது நடத்திக் கொண்டிருக்கும் மார்ச் 2019 மாதிரி தேர்வு விடையுடன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

Now updated new video how to download notes from kindly watch below youtube video
👇👇👇👇👇
download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம்

மாதிரி தேர்வு 1 வினா மற்றும் விடை
 Download Link's:

Download

மாதிரி தேர்வு 2 வினா மற்றும் விடை
 Download Link's:


Download

Now updated new video how to download notes from kindly watch below youtube video
👇👇👇👇👇
download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம்

No comments:

Post a Comment

Comments